Sånglektioner & Mentorskap

Sedan tio år har jag haft äran att undervisa workshops och mästarkurser på många av de teatrar där jag sjungit, och även varit gästlärare på ett par läroverk.  Jag älskar att träffa unga sångare från hela världen, och möta deras unika och personliga gåvor, och ta mig an att lista ut hur jag bäst kan bidraga till deras utveckling – så intuitivt och meningsfullt som möjligt.
Alla studerande behöver en variation av lärare för att bygga en bred kunskapsgrund, och för att öva in och omsätta de kunskaperna i det aktiva utövandet. Min önskan är att tillhandahålla den länk som ofta går förlorad – limmet mellan intellekt, teknik, konstnärlig intention, och den där ofta svårfångade närvaron, eller “karisman”. Målet är alltid detsamma:  att lämna varje ung artist med en ständigt fördjupande upplevelse av det egna jaget – sett, hört, och djupt erfaret; och fullkomligt tillgängligt för publiken.

§

Sånglektioner

Jag erbjuder individuella konsultationer och sånglektioner i Stockholm, och online. Min sångtekniska fokus består av en integrering av tre distinkta, men kompatibla skolor, så som de lärts ut av min far Arne Sunnegårdh, mezzosopranen Glenys Linos i Wien (elev till legendariska Madam Hidalgo), and David Jones i New York. Alla tre har under sina långa karriärer försett den internationella marknaden sunda, strukturellt förankrade, spännande, och vackra sångideal.

För information maila: info@erikasunnegardh.com

§

Mentorskap

Om jag ser tillbaka på min artistbana, så önskar jag att jag haft en person att bolla med genom vissa perioder i min utveckling, både personligt och konstnärligt.  
Någon som inte var min sånglärare eller coach, men som hade förmågan att reflektera över mina framsteg och utveckling.  Någon som inte stod att tjäna något på mina val, men som kunde hjälpa mig skräddarsy mina planer.  Någon med personlig erfarenhet av den glädje, sorg, framgång, och de fällor som artistlivet innebär, och som hade förmågan att växa sig vis under tiden.  Och viktigast av allt, någon med tillräckligt av hjärta, empati, och visionär ambition att önska mig den bästa möjliga erfarenhet som sångerska.  Med andra ord, om jag vetat då vad jag vet nu…

Emedan jag inte kan förflytta mig tillbaka i tiden och justera varenda lilla felsteg i den egna karriären, eller gå tillbaka och tvinga mig själv att stanna upp och andas in varenda framgång innan den flög förbi, så är jag övertygad om att jag har den insikt, kunskap, och generositet som krävs för att effektivt stötta unga sångare på deras bana till framgång och ett ständigt alltmer fördjupat konstnärligt åtagande.

Mentorskapsprogrammet skräddarsys till individen, men löper minst tre månader, och inkluderar:

  • Minimum fyra 90-minuters kreativa konsultationssessioner (på plats) – både musikaliskt med en pianist och i samtal.
  • Coachingsamtal 2ggr/månad via FaceTime/Skype eller på plats, vilka består av uppföljning runt mål, förberedelser, utveckling, utvärdering av professionella erfarenheter, och omvärdering av delmål.

Områden som behandlas:

  • Djupgående utvärdering av personliga och professionella mål, önskningar, resurser och begränsningar, tillika resurser och utmaningar runt artistlivet.
  • Utveckling av en omfattande och målinriktad plan, alltjämt i integritet med hela människan; innefattande personlig utveckling och fördjupande av konstnärliga värderingar och integritet.
  • Repertoar- och studieplaner, stegvis målsättning.
  • Bygga stöttande nätverk – personligt, professionellt, konstnärligt.
  • Utveckla personlig integritet och färdighet i kommunikation.
  • Balansera arbete och privatliv.
  • Hanterandet av icke-konstnärliga delarna av frilanslivet (resor, hälsa, ekonomi)

För mer information och intresseanmälan, maila:   info@erikasunnegardh.com

§