Workshops och Mentorskap

Sedan tio år har jag haft äran att undervisa workshops och mästarkurser på många av de teatrar där jag sjungit, och även varit gästlärare på ett par läroverk.  Jag älskar att träffa unga sångare från hela världen, och möta deras unika och personliga gåvor, och ta mig an att lista ut hur jag bäst kan bidraga till deras utveckling – så intuitivt och meningsfullt som möjligt.
Alla studerande behöver en variation av lärare för att bygga en bred kunskapsgrund, och för att öva in och omsätta de kunskaperna i det aktiva utövandet. Mitt önskan är att tillhandahålla den länk som ofta går förlorad – limmet mellan intellekt, teknik, konstnärlig intention, och den där ofta svårfångade närvaron, eller “karisma”. Målet är alltid detsamma:  att lämna varje ung artist med en ständigt fördjupande upplevelse av det egna jaget – sett, hört, och djupt erfaret.  Och fullkomligt tillgängligt för publiken.

§

Wilderness Workshops

Under 2-4 dagar (9-12tim) tar vi oss an att kartlägga, gräva ut, omorientera oss, och bli varse och stärkta i vårt förhållande till konstnärligt, professionellt, och personligt territorium.

Operavärlden är en djungel, på gott och ont.  Spännande, intressant, lustfylld, förbryllande, utmattande, hjärtkrossande, och ibland rätt och slätt farlig.  Det finns ingen snitslad bana till framgång.  Saker kan gå snett fort och överraskande. Och det finns heller inga marginaler för politiska snedsteg, inte ens för fantastiska artister.  Och även om allt går fint, så kan livsstilen i sig visa sig vara icke tolererbar för själva människan vars ekosystem blir utsatt för den.

Så, ska man ge upp med en gång? Det tycker jag absolut inte!
Men jag har kommit att tro helhjärtat på att den ledsagande Polstjärnan i den här kontexten kräver en inre orientering.  Att lyckas utstråla talang, färdighet, konstnärlig närvaro, tillika spännande styrka och finess på scenen, bygger på att man har kultiverat ett inre ljus, eller glöd, som är konstant.  Vår konstform lider av att världen rör sig för fort för konstnärliga insikter att ha tid och utrymme att slå rot, och våra scener är fulla av distraherade och alltför frenetiska och oroliga prestationer.

Wilderness Workshops riktar sig till avancerade sångstuderande och yrkesutövare som vill vässa sina verktyg inför ett yrkesliv inom opera.  Vi vänder vår uppmärksamhet  till att fördjupa relationen till inlärning, process, och utvecklandet av vår unika personlighet, konstnärliga kapacitet och integritet, och ett robust förhållande till artistlivet – inifrån och ut!  
Personliga hinder till interpretation och förkroppsligandet av karaktärer synliggörs och tas itu med genom kognitiv diskussion, fysisk och teknisk medvetenhet, och destillationen av intention; målet är att vara närvarande, uttrycksfullt kompetent, och sunt befriad från betänkligheter runt den egna personen eller dess säkerhet.

Wilderness Workshop är öppen för både sjungande och icke-sjungande deltagare.

Under loppet av Wilderness Workshopen har den individuella sjungande deltagaren tillfälle till att bli sedd och hörd på ett sätt som blottlägger tekniska och konstnärliga resurser och begränsningar, hinder, blinda punkter, och inkörsportar till ett unikt och personligt självuttryck.

Gruppen diskuterar allmängiltiga ämnen och frågeställningar som utmanar scenkonstnären – hemma såväl som på jobbet. Guidade övningar och hemläxor gör en djupdykning bland förutfattade meningar, fasta föreställningar och fördömanden, och utvecklandet av en medvetet intuitiv och dynamisk närvaro. Alla deltagare uppmuntras att ifrågasätta hur de ser på sina egna förutsättningar och omständigheter, och uppmanas att omorientera sig och sina talanger i förhållande till den terräng de upplever att de står i.

Som en grupp iakttagare, uppmuntras alla deltagare att utveckla konsten att iaktta och artikulera verbalt – som kollegor, publik, och studiekollegor. Att slutligen kunna urskilja och fördjupa sin egen integritet som medmänniska i en interaktiv och sammansvetsad gemenskap, både på och av scenen.

Sant konstnärskap ofta överlappar med yttre betänkligheter (och ibland förpestas därav!), därför ges gott om tid till diskussion och Frågor&Svar.

Sjungande deltagare arbetar framför gruppen minst två pass, och kan be att få feedback privat efter workshopen är över. Deltagande som sångare föregås av en professionell rekommendation från någon jag känner, alternativt inskickning av en kort inspelning som visar sång-teknisk nivå.

Icke-sjungande deltagare deltar på alla sätt förutom att sjunga inför gruppen. Materialet vi arbetar oss igenom är i allra högsta grad relevant även för lärare, coacher, regissörer och dirigenter.

Djävulen viskade i mitt öra, “Du är inte stark nog att stå emot stormen.”

Idag viskade jag i djävulens öra, “Jag är stormen.”

För mer information och intresseanmälan, emaila: WildernessWorkshop@erikasunnegardh.com

§

Mentorskap

Om jag ser tillbaka på min artistbana, så önskar jag att jag haft en person att bolla med genom vissa perioder i min utveckling, Både personligt och konstnärligt.  
Någon som inte var min sånglärare eller coach, men som hade förmågan att reflektera över mina framsteg och utveckling.  Någon som inte stod att tjäna något på mina val, men som kunde hjälpa mig skräddarsy mina planer.  Någon med personlig erfarenhet av den glädje, sorg, framgång, och de fällor som artistlivet innebär, och som hade förmågan att växa sig vis under tiden.  Och viktigast av allt, någon som hade nog hjärta, empati, och visionär ambition att önska mig den bästa möjliga erfarenhet som sångerska.  Med andra ord, om jag vetat då vad jag vet nu…

Emedan jag inte kan förflytta mig tillbaka i tiden och justera varenda lilla felsteg i den egna karriären, eller gå tillbaka och tvinga mig själv att stanna upp och andas in varenda framgång innan den flög förbi, så är jag övertygad om att jag har den insikt, kunskap, och generositet som krävs för att effektivt stötta unga sångare på deras bana till framgång, och ett ständigt alltmer fördjupat konstnärligt åtagande.

Mentorskapsprogrammet skräddarsys till individen, men löper minst tre månader, och inkluderar:

  • Minimum fyra 90-minuters kreativa konsultationssessioner (på plats) – både musikaliskt med en pianist och i samtal.
  • Coachingsamtal 2ggr/månad via FaceTime/Skype eller på plats, vilka består av uppföljning runt mål, förberedelser, utveckling, utvärdering av professionella erfarenheter, och omvärdering av delmål.

Områden som behandlas:

  • Djupgående utvärdering av personliga och professionella mål, önskningar, resurser och begränsningar, tillika resurser och utmaningar runt artistlivet.
  • Utveckling av en omfattande och målinriktad plan, alltjämt i integritet med hela människan; innefattande personlig utveckling och fördjupande av konstnärliga värderingar och integritet.
  • Repertoar- och studieplaner, stegvis målsättning.
  • Bygga stöttande nätverk – personligt, professionellt, konstnärligt.
  • Utveckla personlig integritet och färdighet i kommunikation.
  • Balansera arbete och privatliv.
  • Hanterandet av icke-konstnärliga delarna av frilanslivet (resor, hälsa, ekonomi)

Cirkakostnad:
6000SEK för initiala kreativa konsultationstimmar (baserat på 4X90min, inklusive pianist)
1100SEK för 90min samtal/månad

Individuell, behovsbaserad konstnadskalkyl kan diskuteras.

För mer information och intresseanmälan, emaila:   mentorship@erikasunnegardh.com

§